نگار تمامِ آشیانه‌های پرنده‌گان پنجه‌های بازشده‌ی مهربان‌ِ دست‌های توست

 

 

پ ن:مهمان تازه ی کتابخانه ام " آتشی برای آتش دیگر " شهرام شیدایی 

/ 2 نظر / 19 بازدید
گلاره

هوووم .. از کجا گیر آورده ای این کتاب تقریبا نایاب را .. من بازیگوشم و خدا می داند ک ب او دست خواهم زد شهرام شیدایی

فرید(گلهای کاغذی)

چشمانت را پر از بهانه ي زيستن خواهم كرد با شكوفه هاي تك درخت خانه ام در هر بهار و برايت خواهم گفت كه يقين راه درازي است و گاه به كوتاهي يك آه