سنگ انداز هجران در کمین است                           

/ 4 نظر / 20 بازدید
محمد

چنان بی رحم زد تیغ جدایی / که گویی خود نبوده است آشنایی ...

محمد

سلام نیستی بانو ؟!! به خیر باشد ...

میلاد

فاصله فرسنگ‌ها جاده چیده است...