ملول

 

کسی می خواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی به او آرم-

که از خود ملول شده بودم.

تا تو چه فهم کنی از این سخن که می گویم که « از خود ملول شده بودم!

 

/ 0 نظر / 19 بازدید