از اعجاز ِ نگاهت به ستوه آمده ام ....

/ 6 نظر / 23 بازدید
میس راوی

مردمکانت پیامبرانی هستند ک به گناه هدایتم می‌کنند

محمد

آمده ام تا زخم های نگاهم را مرحم نهی!

الهام

ینی چی نازی؟؟

عاشق کوهستان

زیباست و ظریف و لطیف[دست][دست][دست] سلام دوست عزیز[گل] زنده باشید گناه میکنم ولی گناه من نگاه توست نگاه میکنم به تو که این نگه گناه توست عجیب می پرستمت که این نگاه پر گناه همیشه از برای تو بسوی جایگاه توست ...[لبخند]

گلاره

با هر چه شعر .. راه تو را می توان سرود ..