مرهم زخم های کهنه ام 
کنج لبان توست!
بوسه نمی خواهم
چیزی بگو ...

 

الف .بامداد

/ 9 نظر / 26 بازدید
مهرزاد.ش

می خواهم به یاد من باشی ... اگر تو به یاد من باشی عین خیالم نیست که همه فراموشم کنند ...

السا

حـــکایـت زنـــدگی مـا شـده مــثـل دکــمـه ی پـــیـراهـن اولــی رو کـه اشــتـبـاه بـــسـتی ، تــا آخـــرش اشـــتـبـاه مـــیـری ! بــــدبـخـتـی ایــنـه کـه ؛ زمــانی بـه اشـــتـبـاهـت پـــی می بـری کـه رســیـدی بـه آخــــرش

ali

فرارسيدن نوروز و سال نو را شادباش ميگويم‎.‏ برايتان تندرستي و نيکروزي در سال نو آرزو دارم‎.‏ باشد که سالي سرشار از شادي و کامروايي داشته باشيد‎.

سوما

دنیای کلمات ئنیای عجیبی است گاهی اما من کلمه هم نمی خواهم، زبان گنگ اشاره هم نمیخواهم. می خواهم توی سکوت نگاهی باشد که به آن بیاویزم عیدت مبارک نازی مهربان و دوست داشتنی

عاشق کوهستان

به به ... درود بر شما دست و قلمتون درد نکنه دوست عزیز[گل][دست]