می گفت :معرفت هنگامی بدست می آید که  هرآنچه دانسته را فراموش کنی برای به یاد آوری دوباره  از دست دادن برای به دست آوردن ... مردن برای دوباره زنده شدن .... رهایی از دانستگی.

/ 3 نظر / 21 بازدید
سمیه

بعضی دانش ها ظرفیت و اندازه ی آدم را قدر یک فنجان، کوچک می کند. بعضی چیزها درحقیقتش، در ذاتش نادانی است اما فقط تصور ماست که گمان می کنیم به دانش دست یافته ایم. اینجور وقتها وقتی مثل استکانچای، لبریز شدیم، امکان اینکه دانشهای بزرگتر را توی خودمان جا بدهیم نداریم. دانش واقعی اندازه های آدم را هم زیاد می کند...

سمیه

راستی انتهای جهان را دوست دارم که خانه‌ی تو آنجاست

حامد

سلام نازی ، وقت بکام انشاءاله . آدرس برای لینک بگذارید خوشحال میشم