به هر تار جانم صد آواز است

          دریغا که دستی به مضراب نیست...

                            چو رؤیا به حسرت گذشتم،که شب

                                                 فروخفت و با کس سر خواب نیست...

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

کوه‌ها با هم‌اند و تنهایند همچو ما، باهمانِ تنهایان. " شاملو"