نگاه کن چه پیر می شوند
                    رویاهایی که تو را نیافته جهان را ترک می کنند
 


/ 3 نظر / 22 بازدید
محمد

گریبان گیر من انند، رویاهایی که خود به این دنیا آوردم، ولی هیچگاه لباس حقیقت بر تن نکردند!